was successfully added to your cart.

Martin’s Musical Mystery Tour 16

Martin’s Musical Mystery Tour 16 – I am back in Sweden, this time on the East coast and for this blog I take a look at the unique Sami expression called joiking. Check out tracks from Sweden, Finland and Norway that all use this vocal technique.

Sofia Jannok is a Swedish, Sami artist, singer, songwriter, TV host of the radio and reindeer herders from Gällivare in northern Lapland. This song – Snölejoninna- was released on Sami National Day, 2015.
LYRICS:

Jag finns visst, jag är feminist, miljöaktivist och pacifist

jag är skoterligist och egoist.

jag är buddhist, jag tror på Jesus Krist

Jag var här först inte sist

Deala inte med mig som en rättstvist

mellan ditt, mitt, rader på vitt,

historiska lögner och påhitt

Antirasist my ass

när du inte ser från vem du snott all din cash

Han, hon, hen, “son”

av oss stal du landet en gång

Urfolkskvinna, snölejoninna, jag är regnbågen på din näthinna

jag är allt det men jag är mer, “mon lean queer”, har funnits här i tusentals years

Hej minister, kan jag byta nåt ord

fast du har så litet bord

Det här rör faktiskt vår jord

Vet du om att vi tar självmord

för att vi är för små för att finnas

för att det som rör få inte kan hinnas

Kan du förstå, en vill inte försvinna

när en levt så länge vidder kan minnas

Är det demokrati

när massan styr över såna som vi

Jag vill vara fri, mer än inuti

Är det nåt jag gör är det att höra hit

Urfolkskvinna, snölejoninna, jag är regnbågen på din näthinna

Jag är allt det men jag är mer, “mon lean queer”, har funnits här i tusentals years.

“Eamiálbmot, álo gávdnon, mon lean lejonváibmu garra fámuin

Mon lean gait, bonju maid, arvedávgi ravddas ravdii”

(SOFIA JANNOK)

 

English translation by Mats Melin:

 

Snow Lioness

I do exist, I’m a feminist, environmentalist and pacifist

I am a snow scooter hooligan and an egoist

I am a Buddhist, I believe in Jesus Christ

I was here first, not last

Don’t treat me like a legal wrangle

between, yours, mine, lines on a form

historical inventions and lies

Anti-racist – my ass

when you do not see from whom you have stolen all your cash

He, she, hen, “son”

You stole our land back in time

Indigenous woman, snow lioness, I am your retina’s rainbow

I am all of this but I am more, mon lear queer, I have existed for thousands of years

Hi minister, can I have a word

Hiding in your small ward

This concerns our whole world

Do you know we actually commit suicide?

Because we are too few to exist

And that which concerns the few does not matter

Can you understand that I do not want to dissappear

When we have lived here as long as the land can remember

Is this democracy?

When the dominant class rule over the likes of us

I want to be totally free apart from inside my own being

One thing is for certain I belong to the land

Indigenous woman, snow lioness, I am your retina’s rainbow

I am all of this but I am more, “mon lean” queer, I have existed for thousands of years

“Eamiálbmot, álo gávdnon, mon lean lejonváibmu garra fámuin

Mon lean gait, bonju maid, arvedávgi ravddas ravdii”

Leave a Reply